Duurzaam verbouwen en energie besparen met de SouterrainArchitect

De ruimte om nieuw te bouwen in Nederland is beperkt. Door het transformeren van oude woningen, oudere woonwijken, leegstaande kantoren, schoolgebouwen en bijzondere gebouwen ontstaan veel ruimtelijke mogelijkheden. Hieronder is een lijst van verschillende bouw maatregelen die tijdens een verbouwing, zoals een woning, toegepast kunnen worden:

Duurzaam groot

- dakisolatie van 30cm
- glasisolatie HR++
- gevelisolatie van 30cm
- vloerisolatie van 30cm
- zonnepanelen
- HR zonneboiler of HR combiketel
- bodemwarmte-wisselaar
- kierdichting
- douche warmteterugwinning
- ventilatie
- interne wanden

Dakisolatie
Met dakisolatie kunt u een besparing van € 435,- per jaar / 714m3 gas p/j bereiken. U kunt de zoldervloer isoleren, de binnenzijde van het dak isoleren of juist de buitenzijde. De isolatiewaarde van het materiaal (de zogenaamde R-waarde of Rd-waarde) hangt af van de dikte en het materiaal. Meestal is een isolatiewaarde van R=2.5 m2 minimaal toegepast. Bij nieuwbouw is de waarde R=4 m2 dus een dikte van 30cm is een beter investering.

Tips:

 1. Zorg dat alle aansluitingen met minerale wol goed dicht zijn, zodat er geen luchtlekkages ontstaan.
 2. Zorg dat het isolatiemateriaal niet nat wordt (EPS materiaal kan nat worden).
 3. Als isolatie vochtig wordt verliest het de werking dus maak gebruik van een dampdicht folie. Gebruik de folie ook bij condens of natte ruimtes, zoals keuken en badkamer. Die moet altijd aan de warme kant, aan de woonzijde, zitten. Maak geen gaten in de folie boren want dan kan u schimmel of houtrot veroorzaken.

Subsidies: www.energieportal.nl/regelingen/energie-investeringsaftrek
Info: www.vrom.nl en Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven www.venin.nl

Glasisolatie
Met HR++ glas kunt u een besparing van € 275,- per jaar / 450m3 gas p/j bereiken. Als ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe zijn, kan dubbel of hoog rendement glas al rendabel zijn. Er zijn ook subsidies voor. Het vervangen van enkel glas door HR++ glas, leidt tot aanzienlijke verlaging van uw energieverbruik. Edelgassen zoals argon in de spouw isoleren beter dan droge lucht.

Tips:

 1. Plaats het glas op de juiste manier, meestal wordt aangegeven welke kant naar buiten moet.
 2. Soms heeft het glas een kleurtint, zorg dat hetzelfde glas overal toegepast wordt in plaats van allemaal verschillende kleurtinten.
 3. Gebruik het gecertificeerd glas met de KOMO-keur.

Subsidies: www.energieportal.nl/regelingen/energie-investeringsaftrek
Info: www.vrom.nl

Gevelisolatie
Met gevelisolatie kunt u een besparing van € 185,- per jaar / 325m3 gas p/j bereiken. Huizen voor 1975 hebben geen gevelisolatie dus het isoleren van koude wanden kan een goede investering zijn. U kunt de buitenkant isoleren, de spouw injecteren of de binnenzijde. Voor de buitenkant moet u aan een terugverdientijd rond tien jaar denken, hier wordt de meeste energie bespaart. In het spouw is er een terugverdientijd van ongeveer drie jaar er wordt iets minder energie bespaard. De binnenzijde met een voorzetwand levert iets minder energiebesparing op, terugverdientijd ongeveer drie jaar. Om vochtproblemen te voorkomen moet het goed gedaan worden.

Tips:

 1. Zorg dat alle aansluitingen goed dicht zijn, zodat er geen luchtlekkages ontstaan.
 2. Zorg dat het isolatiemateriaal niet nat wordt en dat er goed geventileerd wordt, gebruik roosters tegen muizen.
 3. Gebruik aan de binnenkant een dampdichte folie. Die moet altijd aan de warme kant, aan de woonzijde, zitten. Maak geen gaten in door de folie boren want dat kan schimmel of houtrot veroorzaken.
 4. Uw woning moet niet ‘potdicht’ worden, zorg dat de woning kan ventileren en dat oudere wanden kunnen ‘ademen’.

Subsidies: www.energieportal.nl/regelingen/energie-investeringsaftrek
Info: www.vrom.nl en Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven www.venin.nl

Vloerisolatie
Met vloerisolatie kunt u een besparing van € 110,- per jaar / 190m3 gas p/j bereiken. Vaak vergeten, maar het isoleren van de onderkant van de vloer kan op verschillende manieren gedaan worden met een terugverdientijd van ongeveer vier jaar. Het soort isolatiemateriaal hangt sterk af van de situatie. Als de vloer geïsoleerd wordt, kunt u een zwevende dekvloer op de bestaande vloer aanbrengen voor lage-temperatuur verwarming (LTV).

Tips:

 1. Zorg dat de ruimte onder de vloer goed geventileerd wordt, met roosters aan de buitenkant.
 2. Gebruik geen dampdichte folie, anders slaat het vocht dat bewoners van de woning produceren, neer tegen de dampremmende laag dat kan de vloer vochtig maken.
 3. Isoleer de onderkant van de vloer in plaats van de bodem, dit voorkomt veel problemen.
 4. Een houten vloer kan van onderaf of van bovenaf worden geïsoleerd door de ruimte tussen de balken goed op te vullen met isolatiemateriaal.
 5. Onder een betonnen vloer kan het isolatiemateriaal gespoten worden.
 6. Op een bestaande vloer kunnen isolatieplaten van 5-8cm gelegd worden. Zorg dat de binnendeuren aangepast worden zodat de woning goed geventileerd is.

Subsidies: www.energieportal.nl/regelingen/energie-investeringsaftrek
Info: www.vrom.nl en Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven www.venin.nl

Zonnecollector met zonneboilercombi
Met zonnecollectors kunt u een besparing van € 170,- per jaar / 325m3 gas p/j bereiken. Er zijn verschillende soorten ketels maar de zonneboilercombi bijvoorbeeld voor een gezin van vier tot vijf personen is het best te integreren. Er is een extra energiebesparing van 5% te maken bovenop een gewone zonneboiler.

Tips:

 1. In de meeste gevallen is geen vergunning nodig. Bij een monument of beschermd gebied misschien. Vraag aan uw gemeente of een vergunning nodig is.
 2. Laat u goed informeren door de installateur.

Subsidies: www.senternovem.nl/groenbeleggen.nl
Installateurs : www.hollandsolar.nl

Zonnepanelen
Met 4 zonnepanelen kunt u een besparing van € 90,- per jaar / 375 kWh p/j bereiken. Het principe is simpel: zonlicht maakt van de twee lagen silicium een batterij waaruit u de stroom kunt gebruiken. De aanschafkosten en terugverdientijd zijn met het aantal panelen dat nu op de markt is aantrekkelijker geworden.

Tips:

 1. Er zijn doe-'t-zelf pakketten te koop, die hebben wel een kleiner vermogen. Als u meer wilt dan een extra groep in de meterkast dan heeft u een elektricien nodig.
 2. Zorg dat ze schoon zijn, niet in schaduw en de omvormer moet dichtbij de panelen zijn.
 3. Zorg dat voldoende ventilatieruimte rond panelen en de omvormer is, zodat ze warmte kwijt kunnen.
 4. De panelen moeten op 36graden staan en gericht op het zuiden zijn.
 5. Laat u goed informeren door de installateur.

Subsidie:www.zonnestroomproducenten.nl en www.energiesubsidiewijzer.nl
Installateurs: www.hollandsolar.nl

Bodemwarmte-wisselaar
De bodemwarmtewisselaar is een gesloten systeem van leidingen dat is aangesloten op een warmtepomp. De aardwarmte zorgt ervoor dat dit water wordt opgewarmd tot circa 12°C. Een warmtepompunit zorgt ervoor dat dit water verder wordt opgewarmd en wordt gebruikt voor ruimteverwarming zoals vloerverwarming. Het is een grote investering maar het wordt steeds meer toegepast in Nederland. Leidingen kunnen verticaal of horizontaal gelegd afhankelijk van de situatie. De leidingen worden verticaal in de grond aangebracht in de tuin tot een diepte van circa 20-100 meter. Door de leidingen wordt water rondgepompt, eventueel aangevuld met (niet-giftig) antivries zoals een glycolmengsel.

Tips

 1. Het exacte vermogen wordt bepaald door verschillende factoren zoals de stand van het grondwater, de samenstelling van de grondlagen, de locatie en het tuinoppervlak.
 2. Laat eerst een onderzoek en berekening van de opbrengst van de wisselaars uitvoeren voordat u verder gaat met proef boren.

Subsidies: www.senternovem.nl/eia
Info: www.natuurinformatie.nl

Kierdichting
Met kierdichting kunt u een besparing van € 46,- per jaar / 80m3 gas p/j bereiken. Een huis is makkelijk goed te kierendichten tegen tocht, en hoeft niet veel te kosten met vezelmateriaal, kitten en schuimen. Toch wordt het vaak vergeten tijdens de verbouwing: meterkast, brievenbus, kruipluik, leiding doorvoeren, naden tussen dakplaten, aansluiting dak, aansluiting kozijnen - gevel enzovoort.

Tips:

 1. De kosten van kierdichting zijn gering als u het zelf doet.
 2. Tijdens een verbouwing: zorg dat alle aansluitingen, wanden met dak, vloeren, enzovoort met minerale wol goed dicht gemaakt zijn, omdat dit later moeilijk te bereiken is.
 3. Toch wordt dit aspect door de aannemer tijdens een verbouwing vaak vergeten.

Douche warmte-terug-winning (DWTW)
Met een douche WTW kunt u een besparing van € 105,- per jaar / 150m3 gas p/j maken. Bij een badkamer verbouwing, kan een eenvoudige douche-WTW geïnstalleerd worden. Deze maakt gebruik van warmte uit wegstromend douchewater, om koud leidingwater voor te verwarmen. Er zijn twee soorten, een verticale bij de douchepijp en een horizontale onder een speciale douchebak.

Tips:

 1. De WTW mag niet in de buurt zijn van warmtevoerende leidingen om legionella bacteriën te voorkomen. Als de WTW waterinhoud lager is dan 1 liter kan het bad aangesloten worden.
 2. De douche-WTW heeft weinig onderhoud nodig, er moet soms met reinigingsmiddel gespoeld worden.
 3. Door het isoleren van een kunststof bad blijft het water langer warm.

Subsidie: www.energiesubsidiewijzer.nl

Lucht warm-terug-winning (LWTW)
Lucht WTW werkt in principe zoals een douche WTW. Er zijn verschillende ventilatiesystemen voor de afvoer en aanvoer van frisse schone lucht. Een heel kanaalsysteem zoals een gebalanceerd systeem HR-WTW is een ingrijpende verbouwing en er ontstaat een achtergrondgeluid. Met een mechanisch ventilatiesysteem in de gevel wordt de lucht afgevoerd. Een raam of een rooster openzetten, (een half uur zodat niet te veel warmte verloren gaat) helpt ook en is goedkoper.

Tips:

 1. Een beter geïsoleerde woning vraagt wel extra aandacht voor goede ventilatie, zorg dat de woning voldoende roosters heeft.
 2. Als een gebalanceerd systeem HR-WTW gekozen wordt kan het energieverbruik drastisch worden beperkt.
 3. Een groot nadeel van de HR-WTW worden de gezondheidsproblemen. Filters die niet regelmatig vernieuwd en schoongemaakt worden kunnen veel problemen veroorzaken zoals benauwdheid, hoofdpijn en zelfs astma, dus een onderhoudscontract is nodig.
Subsidie: www.energiesubsidiewijzer.nl

Interne wanden
Cellenbeton merknaam Ytong is passief isoleren en bouwsteen in één. De lichtgewicht betonsteen heeft oneindig veel kleine lucht gevulde gesloten cellen, die de warmte opslaan.

Terug naar boven